Svinklovene - dramatisk smukt

Svinklovene er navnet på en del af det dramatiske landskab ved Svinkløv Klitplantage, et 700 hektar stort statsejet område med offentlig adgang. I det lave område mod syd fandtes frem til middelalderen det åbne sund, som forbandt Vesterhavet med Limfjorden.

Den betagende udsigt fra toppen af svinklovende er ikke bare smuk, men i høj grad historisk. Lige syd for højdedragene fandtes et åbent sund, "Sløjen", og en kanal, som førte handelsflåder og vikingeskibe frem og tilbage mellem Limfjorden og Vesterhavet. Strækningen kunne overvåges fra Aggersborg, og den har været sejlbar i hvert fald frem til 1200-tallet.

Området ved Svinkløv Klitplantage er oprindelig den nordvestlige del af en stor ø i stenalderens hav.

Svinkløv Klitplantage er mere end 100 år gammel og meget varieret nåletræsplantage, som giver god dækning, og derfor fine livsbetingelser for dyr, fugle og instekter. Råvildt er ganske almindeligt, og den tålmodige har gode chancer for også at se kronvildt. 

Hele det flade område med søer var i øvrigt i stenalderen ét stort hav, mere end 50 meter under plantagen. Vandstanden var dengang ca. meter højere end i dag. Svinkløv Klitplantage er udpeget som internationalt bevaringsværdig - et EU habitatområde.

Share this page